Akuta psykiska problem

Hit vänder du dig om du eller någon i familjen mår dåligt.

Akuta sociala ärenden

Ring 112 för akut hjälp på kvällar, nätter och helger.

Ring 0565-162 60 för hjälp mån, onsd, fred 8.00–12.00. Tisd och torsdag 13.00-16.00

Nationella hjälplinjen 

Hit kan du ringa för att få rådgivning och stöd om du har en psykisk kris eller befinner dig i en annan svår livssituation. Öppet 13.00–22.00 alla dagar, telefon 020-22 00 60. Du kan också mejla eller chatta.

Nationella Hjälplinjen på 1177.se

Psykiatrisk akutmottagning och rådgivning

Vid psykiatrins rådgivning i Karlstad tjänstgör sjuksköterskor och skötare. De ger dig råd och stöd och berättar vart du bör vända dig med dina besvär. Mottagningen är öppen dygnet runt, telefon 010-831 98 40.

Psykiatrisk akutmottagning och rådgivning på 1177.se

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

Behöver du akut hjälp under kvällar, nätter och helger ska du ringa regionens växel 010-831 50 00 och be att få prata med joursjuksköterskan hos barn- och ungdomspsykiatrin.

Barn- och ungdomspsykiatrin dagtid, telefon 010-831 83 00. 

Barn- och ungdomspsykiatrin finns till för bedömning, utredning och behandling vid psykisk ohälsa för barn och ungdomar 0–18 år och deras familjer.  För ungdomar 16–25 år samarbetar BUP med vuxenpsykiatrin.

Läs mer om BUP på 1177.se

Röda Korset

I ett pressat läge behöver man ibland få prata med en förstående medmänniska och kanske få några ord på vägen. Både du och de som svarar kan vara helt anonyma. Jourtelefonen är öppen 14.00–22.00 alla dagar av frivilliga organiserade av Röda Korset.

Tips och råd kring psykisk hälsa på Röda Korsets webbplats