Ett stort antal Facebookanvändare har de senaste dagarna blivit kontaktade från en vän på Facebook, där man erbjuds vara med i ett lotteri. I själva verket är vännens konto kapat.

maj -21

Meddelandet ser ut att komma från mottagarens vän på Facebook men kommer från konton som kapats av bedragaren. De drabbade erbjuds vara med i ett lotteri, och uppmanas att klicka på länkar där kortuppgifter ska lämnas, eller en transaktion ska signeras.

Lämna inte ut kortuppgifter, svarskoder eller annan personlig information om du blir kontaktad via sociala medier som Facebook eller liknande. Även om det ser ut som att det är en vän som skickat informationen till dig.

Kontakta din vän på något annat sätt och fråga om det verkligen är din vän som kontaktat dig så här.