Väg 241 mellan Sunne och Munkfors öppnas med begänsad framkomlighet

2022-08-02

Trafikverket meddelar att reparationen av väg 241 bör vara klar till den 15 augusti. Fram till dess hålls ett körfält uppe och trafiken regleras med hjälp av trafikljus

Väg 241 mellan Sunne och Munkfors har nu öppnat med begränsad framkomlighet. Ett körfält hålls öppet och regleras med trafiksignaler. Reparationsarbetet beräknas vara klart till den 15 augusti.

Regnet orsakade skadorna på vägen

På grund av stora vägskador och översvämningar på flera ställen som inträffade under skyfallet den 22 juli, stängdes väg 241 mellan Sunne och Munkfors i båda riktningarna.
Trafiken fick då ledas om till väg 901 och 907.