Information om Coronaviruset

2020-03-13

Här hittar du information om Coronaviruset.

Sunne kommun följer och hänvisar till Folkhälsomyndighetens information. Vi ger lokal information som utgår från myndighetens råd.