Stora torget stängs av

2021-04-29

Stora torget stängs av när ledningar flyttas och bygget av ny fastighet tar vid.

Första veckan i maj stänger Sunne kommun av Stora torget för att flytta ledningar. Därefter börjar Häggmarks bygget av en ny ICA-butik med lägenheter ovanpå.

Söker du parkeringsplats finns det bland annat mitt emot järnvägsstationen.

Till att börja med gräver kommunen framför Sunnegrillen. Besökare hänvisas därför till parkeringen på Stora torget några dagar vecka 18. Därefter anläggs en ny infart till Sunnegrillen