Gång- och cykelbron över Frykensundet försenad

2021-05-06

Arbetet med gång- och cykelbron över Frykensundet blir tre veckor försenat. Sunne kommun är mån om båttrafiken och har därför bett entreprenören att hålla sundet öppet fem helger, från första helgen i juni till första helgen i juli.

Upplägget gäller förutsatt att det inte behöver bedrivas arbete även lördagar.

Passagen för båttrafik vid nämnda helger öppnas på eftermiddagen torsdagar eller fredagar. Passagen stängs igen tidigt måndag morgon.

Från 30 juli fram till sista helgen i augusti kommer farleden vara helt öppen för båttrafik. Första och andra veckan i september är den stängd för rivning av formar.

Att hålla öppet andra helger skulle innebära en stor kostnad. Vi är glada för att entreprenören ansträngt sig för att ordna fler öppettider än de som först aviserades.

Anledningen till förseningen är ett felaktigt underlag från projekterande konsult. Sunne kommun undersöker för närvarande de ekonomiska konsekvenserna.