Farleden stängd under juli månad

2021-07-16

Farleden genom Frykensundet i Sunne är stängd fram till och med 30 juli. Bygget av den nya gång- och cykelbron mellan Älvgatan och Torvnäs i Sunne, som föranleder stängningen, fortlöper planenligt.

Vi ber alla respektera vår avrådan från att passera brobygget under juli månad! Det kan under arbetets gång ibland se ut som att farleden är öppen, men under ytan finns material och utrustning som lätt kan fastna i en båtpropeller. Vattenståndet är dessutom lågt i området för närvarande, så ta inga risker.