Pågående arbeten

Pågående arbeten är en lägre grad av störning. Den kan pågå under en begränsad eller längre tid. Det kan också vara en insats som är planerad att pågå under en viss period.

Notis pågående arbetenBesked om pågående arbete visas som en utfällbar notis i högerkanten på webbplatsens alla sidor. Klicka på notisen om du vill läsa mer om vad som har hänt.
(Bilden till vänster är bra för illustration.)

Sortera
Visar år: Alla | Visar kategori: Alla | Du sökte på:
Farleden stängd under juli månad 2021-07-16

Farleden genom Frykensundet i Sunne är stängd fram till och med 30 juli. Bygget av den nya gång- och cykelbron mellan Älvgatan och Torvnäs i Sunne, som föranleder stängningen, fortlöper planenligt.

Gång- och cykelbron över Frykensundet försenad 2021-05-06

Arbetet med gång- och cykelbron över Frykensundet blir tre veckor försenat. Sunne kommun är mån om båttrafiken och har därför bett entreprenören att hålla sundet öppet fem helger, från första helgen i juni till första helgen i juli.

  • Sida:
  • 1