Här får du besked om störningar och pågående arbeten, som påverkar vardagen och har inverkan på samhällsviktiga funktioner. Det kan till exempel handla om gräv- och byggarbeten, problem med telefoni, vädervarningar, vattenläckor eller vattenkvalitet.

Notisar för Störningar och Pågående arbetenBesked om "Störningar" eller "Pågående arbeten" visas som små utfällbara notiser i högerkanten på webbplatsens alla sidor, om det finns någon publicerad störning eller pågående arbete. (Bilderna till vänster är inte klickbara.)
Klicka på en notis för att öppna den och läsa mer om vad som har hänt. Klicka på rubriken och du kan läsa hela rapporten. 

Störning och pågående arbeten

En störning är en situation som har inverkan på samhällsviktiga funktioner. En störning har alltid hög prioritet för att lösa problemet.

Pågående arbeten är situationer och problem som kan pågå under en begränsad eller längre tid. Arbetet kan också vara en insats som är planerad att pågå under en viss period.

Journummer, felanmäla och rapportera

  • Akut - ring 112,  SOS-alarm! 
  • Journummer
    Jourtid - ring tekniska tel: 070-677 10 61
  • Brådskande - ej akut
    Kontorstid - ring kommunväxeln tel: 0565-160 00