Sunne kvinnoboende och kvinnoskyddet Elvira finns för dig som lever i en skrämmande eller otrygg relation. Vi tror på din berättelse och ger dig det stöd och de råd du behöver för att hitta styrkan att gå vidare.

Vi finns för dig som har en närstående som hotar, psykar eller misshandlar dig. Det kan vara en man eller kvinna. Det kan vara din make eller livskamrat, din bror, pappa eller annan närstående.
Du kan vara helt anonym. Vår hjälp är gratis och vi har tystnadsplikt.

Skyddat boende

Kvinnoskyddet Elvira: jourtelefon, dygnet runt: 073-56 02 776 och 076-320 21 25
Sunne kvinnoboende: telefon 0565-141 94 eller 070 - 271 41 94.
Skyddat boende för dig som snabbt behöver en fristad. 

Kvinnoskyddet Elvira

Utbildad Personal: Jourkvinna, Undersköterska, Barnskötare, Psyk/trauma barn.
Personal besöker boende dagligen. Vi övernattar hos kvinnan/familjen om så önskas och kan till exempel följa med och handla om hot/rädsla finns. Vi kan också vara till hjälp vid kontakt med olika myndigheter. Från oss är det gångavstånd till det mesta.

Kontakt

Sunne kvinnoboende når du på telefon 0565-14194 eller 0702-714194 eller eposta sunnekvinnoboende@gmail.com

Kvinnoskyddet Elvira jourtelefon dygnet runt 073-56 02 776 eller eposta kvinnoskyddet.elvira@hotmail.com

Länkar