Karlstads Mansjours jourverksamhet riktar sig till killar och män i alla åldrar som av ett eller annat skäl befinner sig i en svår situation och har behov av att komma i kontakt med någon.

En man att tala med

Karlstads Mansjour fungerar som bollplank och samtalspartner för killar och män som har behov av att få prata med en man.

Här finns en grupp tämligen livserfarna män med bred kompetens som strävar efter att erbjuda män i svåra situationer möjlighet till samtal. Detta kan ske via jourtelefonen, enskilda samtal eller e-mail.

På Karlstad Mansjour finns ett brett kontaktnät för vidare hjälp av professionell personal när ett vanligt samtal människor emellan behöver följas upp med någon åtgärd.

Alla samtal sker under tystnadsplikt, inga journaler förs och du får vara anonym om du vill. Se kontaktinformation i högerspalten

Kontakt

Karlstad Mansjour

Bemannad telefonjour
054-15 20 85 
mån - fre kl 18-21
övrig tid lämna meddelande på telefonsvararen

E-post
info@karlstadsmansjour.se

Webb
www.karlstadsmansjour.se