Stöd, råd och hjälp till dig som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig, närstående till brottsoffer.

Brottsofferjouren Värmland

Brottsofferjouren Värmland är en ideell organisation som ger kostnadsfritt stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Du kan vara anonym. Brottsofferjouren har avgett tystnadslöfte och ingen polisanmälan krävs för att få stöd.

Besöksadress: Drottninggatan 30, Karlstad 
Webb: boj.se
Kontakten med brottsofferjouren är avgiftsfri och skyddad av tystnadslöfte. 

Brottsofferstöd

Medmänskligt stöd av någon som lyssnar och förstår. Information om polisanmälan, rättsprocess och ersättningsfrågor. Hjälp i kontakten med myndigheter och försäkringsbolag och stöd i samband med rättegång.

Telefon: 054-18 28 88
E-post: info@varmland.boj.se

Stöd i domstol

Stödpersoner finns i väntsalen på Värmlands tingsrätt. Av dem får du som vittne, målsägande eller anhörig till någon av parterna information om hur en domstolsförhandling går till och om det praktiska i samband med denna. De kan vid behov erbjuda avskildhet i ett separat rum.

Telefon: 054-18 75 75
Epost: vittnesstod@varmland.boj.se

Hedersrelaterat våld och förtryck

Vi erbjuder stöd och rådgivning för individer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Även anhörig eller närstående kan få stöd och råd.

Telefon: 073-584 91 45
E-post: stella@varmland.boj.se

Brottsofferjouren
116 006

Av jourerna får brottsdrabbade personliga samtal på sina villkor, råd och stöd genom hela rättsprocessen. 

08-642 00 44 för hjälp på eget språk

Brottsofferjourernas telefoncentral kan ge stöd på eget språk till människor som talar; arabiska, persiska, bosniska/kroatiska/serbiska, ryska, spanska, franska, sydkurdiska samt ungerska.

Brottsofferjourernas Riksförbund har funnits sedan 1988. Alla 1500 aktiva ideella stödjare inom BOJ har fått utbildning och följer riksförbundets policy samt har avgett ett tystnadslöfte. Det finns drygt 100 lokala brottsofferjourer runt om i landet. 

Kontakt

Brottsofferjourernas telefoncentral 116 006 är en nationell hjälptelefon dit du kan ringa kontorstid.

Brottsofferjouren i Värmland
webb:
Till Brottsofferjouren Värmland
Besöksadress: Drottninggatan 30, Karlstad
E-post: info@varmland.boj.se
Telefon: 054-18 28 88, 054-18 75 75