Barn, ungdomar och vuxna som far illa kan vända sig till BRIS eller VRIS, stödtelefon, mail eller chat. Här finns också kontaktinformation till kommunens ungdomsmottagning och stöd till familjer och anhöriga.

Kommunens ungdomsmottagning

Ungdomsmottagningen är till för dig mellan 13 och 25 år och finns på Zandergatan 1. Hos oss kan du få hjälp om du har frågor om kroppen, sex eller preventivmedel. Du kan också få stöd om du mår dåligt och behöver någon att prata med. Tider och kontakter finner du på vår sida
Läs mer på ungdomsmottagningens sida

Stöd till familjer och anhöriga

Kommunens enhet individ och familjeomsorg (IFO) finns till stöd och hjälp i en familjesituation. Det kan gälla samtal och stödåtgärder från enkla problem till allvarligare situationer som psykiska problem, misstanke om övergrepp eller droger.
Läs mer på sidorna om stöd till barn och ungdom

BRIS, Barnens rätt i samhället

Ring, mejla eller chatta om vad som helst, ingenting är för stort eller för litet. Du kan vara anonym om du vill. Ring på BRIS telefon 116 111, eller gå in på www.bris.se och använd BRIS-mejlen och BRIS-chatten som finns där. 
Hit kan alla under 18 år ringa och få prata med en vuxen om vad som helst. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om. Behöver du mer hjälp av oss, be att få prata med ett BRIS-ombud.

VRIS, Vuxnas rätt i samhället

Sidan uppdateras inom kort

Kontakt

Hans Eklund
Enhetschef Individ och familjeomsorg
E-post: hans.eklund@sunne.se
Tel: 0565-16264
Besök: Älvgatan 38
Adress: 29. IFO, 686 80 Sunne

Ungdomsmottagningen
Tel: 010-83 475 59
Besök: Zandergatan 1