Ett antal stöd- och krisgrupper finns för dig som behöver stöd och hjälp av någon utomstående. Vid en akut kris eller olycka kallas kommunens krisgrupp POSOM in. Vid katastrofsituationer sammankallas kommunens krisledning.

POSOM är kommunens krisgrupp

POSOM är kommunens krisgrupp som utgör grunden för den lokala beredskapen vid akuta kriser och olyckor. Gruppen består av företrädare från kommunens förvaltningar.
POSOM är en förkortning för psykiskt och socialt omhändertagande vid akuta kriser och olyckor.

POSOM-gruppen kontaktas när hjälp utöver normal vård och omsorg behövs för att hjälpa och stödja människor som direkt eller indirekt drabbas vid akuta kriser/olyckor. Stödet utförs av resurspersoner från socialtjänsten, skolan, räddningstjänsten, polisen, kyrkan och vårdcentralen. 
Exempel på händelser där POSOM kan ge hjälp och stöd är: tåg-, buss, bil- eller flygolycka, våldshandlingar som drabbar enskilda eller större grupp, arbetsplatsolycka och olycka vid transport av farligt gods. 

Kommunens krisledningsgrupp

Vid en större olycka eller ett katastrofläge ska kommunens krisledningsgrupp leda och organisera hjälparbetet och underrätta resurspersoner.
Läs mer på sidan Krisledning
 

Kontakt

Lennart Edvardsson
Räddningschef
E-post: lennart.edvardsson@sunne.se
Tel: 0565-163 57, 070-395 01 57
Besök: Brandstationen, Villag. 13
Adress: 110. Räddningstjänsten, 686 80 Sunne

Ring alltid 112 vid akut nödläge

Till Larmlistan, sida med alla viktiga larmnummer