Det finns flera grupper och stödtelefoner för dig som behöver stöttning och någon att tala med. Många grupper har bildats av människor med gemensamma erfarenheter i syfte att ge råd och hjälp till andra.

Någon att prata med

Stödgrupper

I vår meny finns mer information om några av de stödgrupper som är verksamma lokalt i Sunne kommun eller i Värmland.

På webbplatsen stödgrupper.se kan du söka på olika nyckelbegrepp och hitta länkar och telefonnummer till många olika stödgrupper/stödföreningar verksamma i Sverige.
Till webbplatsen stödgrupper.se 

Stödtelefoner

Förutom stödgrupper finns många stödtelefoner att ringa till för att omedelsbart få någon att prata med i en svår situation.
På den här länken kommer du till vår larmlista.
Klicka sedan på fliken Hjälp, råd och stöd för att komma vidare till listan med stödtelefoner.

Larma för akut hjälp

112 akut nödläge

Ring alltid 112 för att få hjälp när det finns fara för liv, egendom och miljö och det behövs omedelbar hjälp.

Socialjour

Barn som far illa, våld eller missbruk. 
Ring 0565-162 60 eller 114 14

Larmlista

Till Larmlistan, sida med alla viktiga larmnummer