Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har en webbplats med tips om hur du kan förebygga olyckor och skador i hem- och fritidsmiljö. Informationen riktar sig till dig som privatperson.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har en webbsida om Råd till privatpersoner där får du mer information om följande:

Barn och risker

Här får du tips och råd för hur du kan minska risken för olyckor innan de sker.
Barn och risker: Säker vardag och lek, Risker vid vatten, Trafik, Förgiftning

Brandsäkerhet i hemmet

Om det skulle börja brinna är det viktigt att du vet hur du ska agera. En brand växer fort och kan snabbt utvecklas så att den hotar liv och saker du värdesätter. Hur du ska agera beror på om du bor i lägenhet eller hus och var någonstans det brinner.
Checklistor brand och eld: Brandskyddsutrustning, Eldstäder, Grilla, Offentlig lokal, Brandskydd för särskilt riskutsatta

Informationssäkerhet

Genom ökad medvetenhet om de vanligaste hoten och genom att se över och ändra vårt beteende på nätet minskar vi risken för att bli utsatta för digitala negativa händelser.
Checklistor informationssäkerhet: Skydda dig mor nätfiske, Säkra din e-legitimation, Säkra dina lösenord

Förbered dig för kris

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan allvarlig störning i samhället måste du själv ha en hemberedskap. Det betyder att du behöver kunna tillgodose grundläggande behov som vatten, mat och värme när samhällets service och tjänster inte fungerar som vanligt.
Checklistor förbered dig för kris: Vatten, Värme, Kommunikation, Husdjur, Skyddsrum, Viktiga meddelanden

Fyrverkerier

Det finns alltid risker med fyrverkerier och den vanligaste orsaken till olyckor är felhantering. När du ska skjuta fyrverkerier är det viktigaste att följa anvisningarna och att vara nykter. Gå gärna ihop flera och planera i god tid när det är ljust ute.
Regler för att skjuta fyrverkerier

Naturolyckor

Naturolyckor: Åska och blixtar, Översvämning, Storm, Ras och skred, Värmebölja

Råd vid attentat

Terrorattentat kan riktas mot allmänheten, men även mot symboliska mål eller personer. Om ett attentat skulle ske. Fly, sök skydd, larma!

Other languages

Films about what to do in case of fire.
To the web page with films on MSB

A fire can start suddenly. Knowing what to do if a fire breaks out can save your life and the lifes of others. Watch the films and it will prepare you to do the right thing if theres a fire in your apartment or in your neighbours apartment.