Alla människor är olika och reagerar därför på skilda sätt. Här beskrivs ett antal vanliga reaktioner i samband med en allvarlig kris.

Chock

Verklighetsuppfattningen kan minska, tidsupplevelser ändras, vårt konstruktiva tänkande begränsas. Vi kan bli överaktiva, få panik, bli apatiska, förvirrade, förnekande, kaos inuti - lugn på ytan.

 

Reaktion

Vi reagerar på det som hänt med till exempel hjärtklappning, huvudvärk, ont i magen. Vi förnekar det som inträffat, letar syndabockar, blir frånvarande, blir extra känsliga för ljud och ljus. Ibland får vi ångestuppfyllda återupplevelser, sömnproblem, mardrömmar, tvångstankar, med mera.

 

Bearbetning

Kritisk period - lätt att gå tillbaka till tidigare fas. Nuet blir viktigt. Vi prövar steg mot nya vägar. Utforskar nya alternativ. Viktigt att inte ha för bråttom och att få uppmuntran.

 

Nyorientering

Vi börjar fungera som tidigare. Gamla kontakter återupptas, den sociala isoleringen bryts, självkänslan återupprättas, nya intressen dyker upp och nya kontakter tas.