Vid en akut kris eller olycka ska du alltid larma SOS-centralen med nödnumret 112. Till akuta nödlägen räknas situationer där det föreligger fara för liv, egendom och miljö.

När SOS svarar kommer du att få svara på ett antal frågor, under tiden som frågorna ställs larmar en annan operatör ut hjälpresurserna. De första frågorna handlar om:  

 • Vilket telefonnummer ringer du ifrån?
 • Vad har hänt?
 • Var behövs hjälpen?
 • Vem är du som ringer?

Vidare har operatören dessutom frågor som rör den specifika situationen:

Vid personskada eller sjukdom:

 • Skador och tillstånd för den drabbade?
 • Är någon medvetslös eller fastklämd?
 • Är personen inomhus eller utomhus?
 • Namn, kön och ålder på den skadade

Vid trafikolycka:

 • Hur många är skadade?
 • Sitter någon fastklämd?
 • Typ av inblandade fordon?
 • Om det är en lastbil - finns det en orange "Farligt gods-skylt"?
 • Har något utsläpp eller läckage skett?
 • Var befinner du dig?
 • Om olyckan har inträffat på en motorväg - i vilken körbana? ("I riktning mot...")Kontrollera olycksplatsen en gång till. Ring nödnumret 112 på nytt om du får fram nya uppgifter

Vid brand:

 • Är någon i fara?
 • Vad brinner?
 • Brandens omfattning?
 • Är någon i fara?
 • Vad brinner?  
 

Länkar