Larmlista, telefonnummer

Akut larm, SOS nödsituation ring 112

Ring alltid 112 vid akut nödläge för att få hjälp vid olyckor, sjukdom, brand och pågående brott.

Stöd till barn och unga

Till telefonlista för barn och unga som behöver stöd och hjälp 

   

 

 

 

Hjälp i ett mindre akut läge

Klicka på fliken Hjälp, råd och stöd. 
Här finns kontakt-information till: 

Hjälp, ej akut

Råd och stödsamtalshjälp 

Visar alla anställda
Namn E-postadress Telefon Titel
112, SOS-alarm 112, dygnet runt Alarm, nödsituation
113 13, Information 113 13, dygnet runt Upplysningsnummer
114 14, polis 11414 Polis
116 000, Larm försvunna barn 116 000, dygnet runt Journummer, nödsituation
1177, Sjukvårdsrådgivning 1177, dygnet runt Rådgivning vid sjukdom
Akut Barn- och ungdomspsykiatri 010 - 831 83 00 dagligen
Akut Individ och familjeomsorg Ring 112 Socialjour
Akut psykiatrisk mottagning 010-831 98 40 Akutmottagning
Alkohollinjen 020-84 44 48 Rådgivning
Bris, Barnens rätt i samhället 116 111 Hjälptelefon för barn och unga
BRIS, vuxentelefon om barn 0771-50 50 50 Frågor och oro om barn och unga
Brottsofferjouren 054-18 28 88 Stöd och hjälp
Diakon bibbi.svensson.wikstrand@svenskakyrkan.se 0565-68 85 50 Diakon
Familjerådgivning maria.oregren@munkfors.se 0563- 54 12 16 och 0563-54 12 26 Familjerådgivning
Föräldratelefonen 020-852000 Samtalsstöd
Giftinformation, ej akut 010-456 6700, dygnet runt Telefonrådgivning
Hjälp, ej akut
Hjälplinjen, tillfälligt psykologiskt stöd 0771-22 00 60 Psykologisk hjälp
Individ och familjeomsorg, socialjour 0565-16260 eller 112 Hjälp, sociala frågor
Krismottagning för kvinnor gorel.hjelm@munkfors.se 076-1387810 Krismottagning
Krismottagning för män gunnar.iverhagen@munkfors.se 070-6621126 Krismottagning
Kvinnofridslinjen 020 -50 50 50 Dygnet runt
Kvinnojouren, Sunne kvinnoboende sunnekvinnoboende@gmail.com 0565-141 94 Råd, stöd, korttidsboende
LINNA, hedersrelaterat våld 020 - 40 70 40 Jourtelefon
Medmänniska, jourhavande 08-702 16 80 Samtalsstöd kl 21-06
Polis, icke akuta fall 114 14 Polisärenden
Präst, jourhavande 112, vidarekoppling Samtalshjälp
Råd och stöd, samtalshjälp
Räddningstjänst 0565-163 55 dagtid Förebyggande och rådgivning
Sjukhuset i Torsby 010-834 70 00
Självmordsupplysningen.se enbart webb Råd och stöd
Tandläkare, jourhavande 1177 Vidarekoppling till jourhavande
Terrafem, womens helpphone 020 - 52 10 10 Help in 40 languages
Ungdomsmottagningen 010-83 475 59
Våldsbejakande extremism 020-100 200 frågor och oro om extremistiska rörelser
Vårdcentralen, Sunne 010-834 75 10 Vårdcentral
Värmlands brottsofferjour info@varmland.boj.se 054-18 28 88 Samtal, råd och stöd
Öppenvårdpsykiatrin 010-834 73 84 Öppenvårdpsykiatri