Hjärtstartare, även kallat defibrillator används för att få hjärtat att slå igen för en person som drabbat av hjärtstillestånd. I Sunne kommun finns hjärtstartare på flera platser. Här hittar du information om var dessa är placerade i kommunen.

Vid nödsituation, ring 112 SOS Alarm!
Hjärtstartar-registret har ett samarbete med SOS Alarm. Larmoperatören hos 112 ser var närmaste hjärtstartare finns och kan upplysa om det, för snabb livräddande insats i väntan på ambulans.

Hjärtstartare

Hitta närmaste hjärtstartare

Runt om i Sunne kommun finns ett antal hjärtstartare utplacerade. Några finns i offentliga byggnader som kommunhuset, biblioteket, ishallen ”Helmia Arena”, Sparbankshallen och Holmby återvinningscentral. Även många företag har idag köpt in hjärtstartare.

Klicka på den här länken för att öppna en sökbar karta hos Sveriges hjärtstartarregister. Här finns adresser till alla hjärtstartare i Sverige.

Mycket enkel att använda

Plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst och ett hjärtstopp kräver omedelbar hjälp. Den omedelbara behandling som krävs är att någon startar hjärt- lungräddning och att en elektrisk stöt från en hjärtstartare kan ges så fort det är möjligt.

Hjärtstartare startas genom att du antingen öppnar locket, eller att du själv trycker på en (grön) "PÅ" knapp. Följ därefter råden hur du ska fästa klisterelektroderna.
Hjärtstartaren analyserar hjärtat hos den drabbade och ger sedan talande instruktioner om vad som ska göras. Till exempel kan du få uppmaningen att fortsätta med hjärt- och lungräddning.

Hjärtstarten räddar liv

Varje år drabbas ca 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp. Ju snabbare en nödställd får hjälp, desto större är chanserna att överleva ett hjärtstopp. Genom att dessutom ha snabb tillgång till en hjärtstartare ökas chanserna ytterligare.

Bild över hjärt-lungräddning vuxen

Bilden är hämtad från HLR-rådets (svenska rådet för hjärt-lungräddning) webbplats. Där finns många bra instruktioner och webbutbildningar om hjärt-lungräddning.
Läs mer på HLR´s webbplats

Kontakt


Administratör, räddningstjänsten
E-post: ann.rundqvist@sunne.se
Tel: 0565-163 55
Besök: Villagatan 13
Adress: 110. Räddningstjänsten, 686 80 Sunne