På webbplatsen DinSäkerhet.se finns tips och checklistor att hämta om hur du kan förebygga olyckor och skador i hem- och fritidsmiljö. Informationen riktar sig till dig som privatperson.

Använd gärna sökorden i texterna här under, så har du lättare att hitta rätt när du söker på DinSäkerhet.se.

Barn och unga

Här får du tips och råd för hur du kan minska risken för olyckor innan de sker.
Barn och risker: Risker hemma, Risker vid vatten, Idrott och lek, Trafik, Alkohol
Checklistor, barn och unga: I hemmet, På fritiden, Vatten

Risker för äldre

För äldre är det särskilt viktigt att ha ett hem och en närmiljö fri från onödiga riskfaktorer som hala golv och mattor, dålig belysning, höga trösklar och lösa sladdar.
Risker för äldre: Brand, Brott och stöld, Bättre balans, Fallolyckor, Läkemedel, Trafik, Träning, kost och hälsa, Seniorkollen, Vinter, kyla och halka, Värmebölja
Checklistor, äldres säkerhet: Hälsa och liv, Brott mot äldre, Brand

Brand och eld

En brandvarnare väcker dig om det börjar brinna så att du kan ta dig ut i säkerhet. Testa din brandvarnare med jämna mellanrum och byt batteri om det behövs.
Minska brandrisken hemma: Skydda dig mot brand, Agera vid brand, Efter en brand, Elda säkert utomhus, Grilla, Brand i offentlig lokal, Anlagd brand, Material på andra språk, Aktiv mot brand
Checklistor brand och eld: Bransäkerhet i hemmet, Braskaminer, Elda och grilla, Offentlig lokal, Utrymning

Fritid och resor

Du kanske aldrig har tänkt på det - men det är i och kring hemmet som de flesta skadar sig. 
Fritid och resor: Gör-det-självarbete, Trädgårdsarbete, Snö och is, Camping, Elda säkert utomhus, Evenemang och konserter, Utlandsresor, Båt och hamn, Bad och vatten, Sport
Checklistor: Fritid, Konsert och festival, Resor, Sport, Vatten, Vinter

Farliga ämnen

Alla använder vi farliga ämnen hemma. Många gånger vet vi inte hur farliga de är och vad som kan hända om vi inte är försiktiga när kommer i kontakt med dem
Farliga ämnen hemma: Fyrverkerier, Gasol
Checklistor: Gasol, Fyrverkerier och farliga ämnen

Naturens påverkan

Naturens påverkan: Åska och blixtar, Översvämning, Storm, Ras och skred, Värmebölja
Checklistor: Naturens påverkan

Other languages

Films about what to do in case of fire.
To the web page with films on DinSäkerhet.se

A fire can start suddenly. Knowing what to do if a fire breaks out can save your life and the lifes of others. Watch the films and it will prepare you to do the right thing if theres a fire in your apartment or in your neighbours apartment.