Ring 113 13 när du vill ha eller ge information, när något allvarligt har hänt. Det är Sveriges nationella nummer för information vid allvarliga olyckor och kriser.

Till 113 13 kan du ringa och få information vid allvarliga olyckor och kriser. Det kan till exempel vara vid större stormar, influensaepidemier, större trafikolyckor, jordskalv och andra större händelser i samhället.
Man kan dels få information, dels kan man lämna information om en pågående händelse.

Informationsnumret - 113 13 - är öppet dygnet runt, året om, sju dagar i veckan. Hit kan du ringa och få prata med en operatör som svarar på dina frågor och tar emot din information.
Information som lämnas in via 113 13 bekräftas alltid av den verksamhet det berör - till exempel myndigheter/kommuner. Detta för att minska risken för att felaktig information sprids.

Har du svenskt abonnemang på din mobil kan du slå numret direkt utan landsnummer eller riktnummer.

Du kan inte ringa 113 13 från utlandet.

Vid fara för liv, egendom och miljö ska du alltid ringa 112

Tänk på att alltid ringa 112 i en nödsituation. Informationsnumret påverkar inte nödnumret 112.
Till 113 13 kan du ringa då du vill ha eller lämna information när något allvarligt har hänt.

Ring 113 13

 Ring 113 13

Viktiga telefonnummer

112 Nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö

114 14 Polisens nummer vid icke akuta händelser

1177 Sjukvårdsrådgivning

113 13 Informationsnummer vid olyckor och kriser