Vid en akut kris eller olycka ska du alltid larma SOS-centralen med nödnumret 112. Vid en krissituation i behov av snabb information skickas  meddelande till allmänheten ut via radio, TV och kommunens webbplats.

Ring 112 i en nödsituationSOS Alarm, 112

SOS Alarm, 112 är nödnumret du ska ringa vid akuta nödlägen för att få hjälp vid olyckor, sjukdom, brand och pågående brott.

Till akuta nödlägen räknas situationer där det finns fara för liv, egendom och miljö och där man behöver omedelbar hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis, jourhavande präst eller giftinformation.

Akuta sociala ärenden och socialjour

Ring 160 00 eller 162 60: vardagar fram till kl 16.
Ring 112 vid akuta situationer, övriga tider eller efter kl 16

Det kan till exempel handla om:

Alarmering om teletrafiken inte fungerar

Vid varje räddningsstation finns en larmtryckknapp för att starta larmet. Om dessa möjligheter är helt utslagna kommer räddningstjänsten att placera ut fordon med radiokommunikation på strategiska platser.

Viktigt meddelande till allmänheten

Vid behov av snabb information kan allmänheten varnas efter räddningsledarens, kommunchefens eller tekniska chefens beslut via radio, TV och kommunens webbplats enligt gällande rutiner. Räddningsfordon med högtalaranläggning kan användas för varning av allmänheten på skadeplats eller i dess närområde.

Exempel på olyckor där allmänheten kan behövas varnas:

 • Ut släpp av giftiga gaser eller brännbara kondenserade gaser
 • Dammbrott/höga vattenflöden
 • Skred/ras
 • Skogsbränder
 • Spridning av brandgaser vid större brand

Viktiga telefonnummer

Kontakt

Viktiga telefonnummer

Tänk på att alltid ringa 112 vid fara för liv, egendom och miljö.
Till Larmlistan: sida med alla viktiga larmnummer

 • 112 Nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö
 • 114 14 Polisens nummer vid icke-akuta händelser
 • 1177 Sjukvårdsrådgivning
 • 113 13 Informationsnummer vid olyckor och kriser
 • 116 000 Informationsnummer vid anmälan om försvunna barn
 • 020-100 200 Stödtelefon, våldsbejakande extremism

Stöd till barn och unga

Till telefonlista för barn och unga som behöver stöd och hjälp 

113 13: få eller ge information

Om du inte behöver hjälp i en nödsituation, kan du ringa 113 13 för att få eller ge information vid en allvarlig händelse eller olycka, som en stor trafikolycka eller brand, eller vid kriser som exempelvis större stormar, översvämningar eller sjukdomsutbrott.
Läs mer om 113 13