Vid kriser finns en risk att du måste klara dig utan till exempel värme, belysning, vatten och mycket annat. Här finns exempel på samhällsstörningar och länkar till mer information.

Informationsvägar

På webbplatsen MSB - myndigheten för samhällsskydd och beredskap finns  information om risker och säkerhet för dig som privatperson och hur man kan förbereda sig för olyckor, samhällsstörningar och kriser.
Till MSB - Råd till privatpersoner

Vädervarningar

SMHI utfärdar varningar när väderutvecklingen väntas innebära risker för allmänheten och störningar i samhällsfunktioner. Arbetet bedrivs dygnet runt och SMHI har ständig beredskap för akuta insatser. Varningarna är uppdelade i tre olika klasser; klass 1, klass 2 och klass 3, där klass 3 är den mest allvarliga.
Till sidan med SMHI Varningar

Långvariga elavbrott

Det kan vara klokt att förbereda sig för hur man bäst klarar av en kortare eller längre period utan vare sig el eller vatten. Det kan handla om att se till att man har ett lager med batterier till radion, stearinljus och plastdunkar som man kan hämta vatten i.

Skogsbrand och vegetationsbrand

Risken för skogs- och vegetationsbrand varierar regionalt i Sverige. 
När risken för skogs- och vegetationsbrand är stor krävs extra uppmärksamhet och bevakning för att tidigt upptäcka och släcka små bränder.
Brandriskprognoser hittar du här på SMHI:s webbplats

Översvämning

Vanliga problem i samband med översvämningar är att du inte kan använda vägar, järnvägar och broar samt att fastigheter översvämmas. Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom.

Vatten

Vid en kris eller ett elavbrott påverkas även vattenförsörjningen. Vattenverket och pumpar längs ledningsnätet behöver el för att fungera. Högt belägna områden kan bli utan vatten redan inom någon timme. Det är då kommunens uppgift att ordna med dricksvatten vid olika tappställen. 
Till ett bostadsområde utan vatten kan vatten köras i tankbil och speciella hämtställen ordnas. Vattnet hämtar du sedan lättast i rena plastdunkar eller hinkar. Ha helst en dunk med skruvlock och kran.
Läs mer om vatten i händelse av kris på Civilförsvarets webbplats

När det inte funkar!

Här är fyra filmer med tips på vad du kan göra när vardagen påverkas av olika störningar som exempelvis längre bortfall av elektricitet.

Filmerna är framtagna av Försvarsutbildarna och länkarna går till You-Tube. Alla filmer är kortare än 1 minut

När din bostad inte kan värmas upp

När du inte kan tillaga eller har svårt att få tag på mat

Hur du får tag på information

När det är vattenbrist