Det händer ibland att vi blir utan vatten. Det kan till exempel bero på vattenläckor eller föroreningar. Utan vatten är det nästan omöjligt att klara vardagen. Här  finns tips och råd för hur du kan hantera det, och läsa mer om nödvatten och nödtoalett.

Det bästa rådet är att alltid ha en eller flera dunkar rent vatten i beredskap. 3-10 liter beroende på behovet i familjen eller på arbetsplatsen.

När vattnet uteblir eller är förorenat informerar vi alltid om det på sunne.se och kommunens Facebook sida. Här får du också veta var du kan hämta vatten. 

Hämta vatten från tank

I Sverige är vi vana vid att få rent vatten direkt ur kranen. Tyvärr kan olyckor, underhållsarbeten och annat göra att du blir utan, eller får förorenat vatten. Vi blir då utan vatten till mat, dryck, hygien och vatten till toaletter.

Vid lokala "mindre" vattenavbrott ställs vattentankar ut i närheten av olyckan, där du kan hämta vatten.

Nödvatten och nödtoalett

Sunne kommun har en nödvattenförsörjningsplan. Planen innebär att det efter en viss tid finns vatten att hämta från tank vid tre platser i Sunne tätort, samt på platser i våra mindre tätorter.

Vid ett omfattande eller långvarigt avbrott i vattenleveransen finns 3 liter vatten per person och dygn att hämta. Ta bara din ranson annars räcker det inte till alla.

Utan vatten har du heller ingen möjlighet att spola toaletten. Så här kan du hantera det:

  • Hink, vattenkanna eller dunk att hämta regnvatten eller sjövatten i för spolning av toaletten. Bäst spoleffekt med minst vattenmängd får du om toastolens egen behållare fylls på
  • Hink med lock
  • Kraftiga plastpåsar att sätta i toastolen eller hinken i ett första akutläge. Samlas ihopknutna i plastsäck. Plastsäcken läggs i den gröna avfallsbehållaren för rest-/osorterat avfall
  • Kissa kan du göra direkt i toaletten. Toapapper läggs i avfallsbehållaren på toaletten
  • Latrinkärl och torvströ. Latrinkärl köps på Holmby ÅVC.

När det blir aktuellt finns information om insamling av latrin på kommunens hemsida. Latrinkärl hämtas separat på plats. Toavagnar och bajamajor kommer efter en viss tid att kunna ställas ut på vissa platser.

Kontakt

Hans Nilsson
VA-ingenjör
E-post: hans.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-161 91
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. VA och avfallsenheten, 686 80 Sunne

Länkar