I Sverige är vi vana vid värme inomhus och friskt kranvatten. Men det är viktigt att någon gång tänka över och förbereda sig för hur vi skulle klara oss till exempel vid ett långvarigt elavbrott.

Här kan du läsa mer om hur du kan förbereda dig för olika samhällsstörningar, som till exempel: väder, vind, el, vatten, översvämning och bränder. 

Till sidan om Samhällsstörningar

På Civilförsvarsförbundets webbplats hittar du information om olika kurser och konferenser.

 

Egna förberedelser

Ett sätt att förbereda sig är att tänka igenom vad man behöver ha hemma för att kunna klara sig. Man kan packa en s.k. krislåda med t.ex. mat  med lång hållbarhet, batteridriven radio, vattendunkar, stearinljus och pannlampa.

Förbered dig för kris

Här finns information och en checklista med förslag på de förberedelser du kan göra för att klara dig om krisen kommer. Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan allvarlig störning i samhället uppstår måste du själv ha en hemberedskap. 

Kontakt

Mats Jansson
Säkerhetssamordnare
E-post: mats.jansson@sunne.se
Tel: 0565-163 60
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Administrativ stab, 686 80 Sunne