En handlingsplan har tagits fram där vi identifierat riskgrupper och listat åtgärder som bör vidtas för perioder av extrem hetta i Sunne kommun. Här finns också förslag på förebyggande åtgärder.

Mycket pekar på att klimatet håller på att förändras. 
Utifrån mätningar och statistik, så kallade klimatmodeller, så tror man att temperaturförändringen i Värmland år 2100 kommer att vara 5 graders värmeökning (vid oförändrat koldioxidutsläpp). Man räknar med att så många som 1/3 av befolkningen tillhör en riskgrupp av något slag och därmed vara i farozonen vid värmeböljor.

Kontakt

Mats Jansson
Säkerhetssamordnare
E-post: mats.jansson@sunne.se
Tel: 0565-163 60, 070-24 01 482
Besök: Brandstationen, Villagatan 13
Adress: 110. Räddningstjänsten, 686 80 SUNNE