En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala och innebär en överhängande risk för eller utgör en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner.

En extraordinär händelse kan handla om att väldigt många människor drabbas eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska. Det beror på hur många som drabbas och vilka funktioner i samhället som blir lidande.

Exempel på extraordinära händelser

  • Extrem väderlek, som till exempel stormar och översvämningar
  • Omfattande strömavbrott, under den kalla årstiden kan elavbrott drabba hårdare än under sommaren
  • Omfattande bränder, som till exempel den stora skogsbranden i Västmanland sommaren 2014
  • Förorenat vatten, som till exempel utbrottet av tarmparasiten i Jämtland 2010-2011
Sunne kommun har hög beredskap mot samhällsstörningar och extraordinära händelser. I händelse av kris kommer du att få fortlöpande information här på sunne.se och i övrigt media.

Myndigheternas rekommendationer till allmänheten hittar du på webbplatsen krisinformation.se och viktig information sänds alltid ut via radio. 

radio 

 

Kontakt

Kristina Lundberg
kommunstyrelsen ordf, krisledningsnämnden ordf, allmänna utskottet
E-post: kristina.lundberg@sunne.se
Tel: 0565-162 52, 070-181 43 98
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne