Ett sårbart samhällle ställer allt högre krav på vår förmåga att hantera en kris. Flera händelser i Sverige i form av snöoväder, längre strömavbrott, översvämningar och bränder visar att hur viktigt det är med en hög beredskap.

Vid en olycka eller kris ökar vårt behov av information. Vi vill veta vad som händer, hur jag själv ska agera och vad ansvariga myndigheter gör - det är helt naturligt.

Både samhället och individen behöver förbereda sig för att hantera konsekvenser av olika händelser.

För din säkerhet

Vem har huvudansvaret för att skydda ditt liv och din egendom?

  • Jag själv
  • Polisen
  • Kommunen

Rätt svar: Jag själv.

Quizbild, ansvar

Bilden är hämtad från en quiz om krisberedskap på Försvarsutbildarnas webbplats. 


Vill du göra hela quizen så hittar du den här.
Den innehåller 10 snabba frågor och testar om du har koll på din krisberedskap.

Definition av kris

  • Drabbar många människor
  • Drabbar stora delar av samhället
  • Hotar grundläggande värden och funktioner
  • Kan inte hanteras med normala resurser och organisation
  • Är oväntad

Lär dig mer om krisberedskap

Få en effektiv genomgång på webben av det du behöver veta för att du ska kunna skaffa dig en egen krisberedskap.
Lär dig mer om krisberedskap

Kontakt

Mats Jansson
Säkerhetssamordnare
E-post: mats.jansson@sunne.se
Tel: 0565-163 60
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Administrativ stab, 686 80 Sunne

Hög beredskap

Sunne kommun har hög beredskap mot samhällsstörningar och extraordinära händelser. I händelse av kris kommer du att få fortlöpande information här på sunne.se.

Läs gärna mer om hur vi arbetar med krisberedskap här.