Medling innebär att en ung person som begått ett brott och den person som drabbats av brottet möts för att samtala om det som hänt tillsammans med en opartisk medlare.

Medling kan användas vid många olika typer av brott så som skadegörelse, stöld och misshandel. Grundtanken i medling är att man ska få möjlighet att bearbeta brottets negativa konsekvenser. Gärningsmannen ska i första hand vara mellan 15 och 20 år. Även icke straffmyndiga ungdomar kan delta.

Medling är ingen påföljd utan ett komplement till den vanliga rättsprocessen, en möjlighet för båda parter att mötas och samtala om brottshändelsen.
Medling kan ske innan eller efter rättegång. Medlingsmötet sker alltid tillsammans med en opartisk medlare som håller i mötet.

Vad kan medlingen innebära för dig som begått ett brott?

I första hand att du får möjligheten att visa att du ångrar vad du gjort och att du vill försöka "ställa till rätta" så långt det går. Du visar mod genom att möta den du gjort illa. I vissa fall kan åklagaren besluta att du inte ska åtalas, eftersom du redan gjort upp med offret. Tingsrätten kan också ta hänsyn till att du gjort ett försök att avhjälpa skadan.

Vad kan medlingen innebära för dig som utsatts för brott?

Medling ger dig chansen att få ett ansikte på den som åsamkat dig skada. Du får tillfälle att ställa frågor som ofta uppstår vid ett brott, samt förklara vilka konsekvenser brottet fick för dig/ditt företag. Under medlingen finns också möjlighet att sluta ett avtal med den som begått brottet om hur gottgörelse ska ske.

Hur går medlingen till?

”Jag träffade först medlaren i ett förmöte. Vi pratade om hur det går till i en medling och de gav mig tid att ställa frågor. Det var skönt att få bestämma själv om jag ville vara med eller inte.”

Som medlare försöker vi skapa ett möte där alla får möjlighet att säga det de vill säga och bli hörda av varandra.

När är medling lämplig?

I alla brott där det finns en motpart till exempel: snatteri, misshandel, rån, olaga hot och när gärningspersonen har erkänt brottet.

Vanlig frågor om medling.

 • Kan jag ha med mig någon på medlingsmötet?
  Ja, du kan ha med dig vårdnadshavare eller en stödperson
 • Kan de som inte är straffmyndiga vara med på medling?
  Du är straffmyndig när du fyllt 15 år, men även du som är under 15 kan delta i medling
 • Varför skall jag delta i medling?
  Så här har 3 personer som deltagit i medling svarat:
  ”Jag ville medla för att visa att jag tar ansvar för det jag gjort, och vet att det var fel. Jag ville medla för min egen skull.”
  ”Jag ville få berätta varför det hände, visa för mig själv och alla andra att – Nu väljer jag en ny väg bort från kriminalitet.”
  För att det känns bra, efteråt... Straff är något som man får, medling är något som man gör.”
 • Kan man sluta avtal i medling?
  På medlingsmötet har ni möjlighet att komma överens om hur ni vill förhålla er till varandra i framtiden. Det är även möjligt för er att komma överens om gottgörelse för saker som blivit skadade
 • Kan jag själv ta kontakt med Medlingsverksamheten?
  Du är alltid välkommen att kontakta oss via telefon, e-post, brev eller fax.

Vi som arbetar som medlare har tystnadsplikt!
Medlingsverksamheten i Sunne kommun bedrivs i nära samarbete med polismyndighet, åklagarkammare, brottsofferjour och socialtjänst. 

Kontakt

Simon Carlvik
ANDT- samordnare, behandlare missbruk
E-post: simon.carlvik@sunne.se
Tel: 0565-16446, 072-2073915
Besök: Älvgatan 38
Adress: 29. Socialkontoret, 686 80 Sunne

Kontakta medlingsverksamheten
Har du inte blivit kontaktad av medlingsverksamheten kan du själv ta initiativ till medling genom din utredare hos polisen, socialsekreterare eller genom att direkt kontakta medlingsverksamheten i Sunne på telefonnummer 0565-162 60 eller 072-2015927.