Vid akut kris eller olycka ska du genast ringa 112. Du kopplas då direkt till larmcentralen som larmar polis, ambulans eller brandkår. Vid större kriser och olyckor sammankallar larmcentralen kommunens POSOM-grupp.

Ring 112 i en nödsituationVid en stor kris eller olycka

På kommunens startsida och på de här sidorna finner du information, stöd och hjälp och nyhetsrapportering, om en stor kris eller olycka skulle inträffa. 

113 13, när du vill ha eller ge information vid allvarliga händelser

Om du inte behöver hjälp i en nödsituation, kan du ringa 113 13 för att få eller ge information vid en allvarlig händelse, olycka eller kris. Till 113 13 kan du också ringa när det inträffar omfattande störningar i vardagen som till exempel när kranvattnet är brunt eller smakar dåligt, ett nedfallet träd spärrar vägen, du är orolig för en storm som är på väg eller du vill varna för blixthalka.
Läs mer om 113 13 här

Störningar i vardagen

Aktuell information om tillfälliga störningar i vardagen som till exempel strömavbrott, vattenläckor och vattenproblem, avstängda gator eller andra trafikstörningar publicerar vi alltid på startsidan på sunne.se och på kommunens Facebook.

Vid normala omständigheter

På de här sidorna finns alltid information om hur du kan förhindra en olycka, hur man larmar, vilket stöd du kan få vid en krissituation samt om hur vår kommun agerar vid kris. I nyhetslistningen finns under normala omständigheter information om allvarliga incidenter.

Kontakt

Viktiga telefonnummer

Tänk på att alltid ringa 112 vid fara för liv, egendom och miljö.

  • 112 Nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö
  • 114 14 Polisens nummer vid icke-akuta händelser
  • 1177 Sjukvårdsrådgivning
  • 113 13 Informationsnummer vid olyckor och kriser 

Akuta sociala ärenden och socialjour

Det kan till exempel handla om barn som far illa, våld i nära relation eller missbruk.

  • Ring 160 00 eller 162 60:
    vardagar fram till kl 17
  • Ring 112:
    vid akuta situationer, övriga tider eller efter kl 17