Vid akut kris eller olycka ska du genast ringa 112. Du kopplas då direkt till larmcentralen som larmar polis, ambulans eller brandkår. Vid större kriser och olyckor sammankallar larmcentralen kommunens POSOM-grupp.

Ring 112 i en nödsituationVid en stor kris eller olycka

På kommunens startsida och på de här sidorna finner du information, stöd och hjälp och nyhetsrapportering, om en stor kris eller olycka skulle inträffa. 

113 13, när du vill ha eller ge information vid allvarliga händelser

Om du inte behöver hjälp i en nödsituation, kan du ringa 113 13 för att få eller ge information vid en allvarlig händelse, olycka eller kris. Till 113 13 kan du också ringa när det inträffar omfattande störningar i vardagen som till exempel när kranvattnet är brunt eller smakar dåligt, ett nedfallet träd spärrar vägen, du är orolig för en storm som är på väg eller du vill varna för blixthalka.
Läs mer om 113 13 här

Störningar i vardagen

Aktuell information om tillfälliga störningar i vardagen som till exempel strömavbrott, vattenläckor och vattenproblem, avstängda gator eller andra trafikstörningar publicerar vi alltid på startsidan på sunne.se och på kommunens Facebook.

Vid normala omständigheter

På de här sidorna finns alltid information om hur du kan förhindra en olycka, hur man larmar, vilket stöd du kan få vid en krissituation samt om hur vår kommun agerar vid kris. I nyhetslistningen finns under normala omständigheter information om allvarliga incidenter.

 

Utbildning systematiskt brandskyddsarbete, SBA 2019-09-26

Välkommen att anmäla dig till en halvdagskurs i systematiskt brandskyddsarbete, SBA.  SBA innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet.

Krisberedskapsveckan 2019 2019-05-06

Under vecka 19, 6-12 maj, hålls Krisberedskapsveckan 2019. Krisberedskapsveckan är en kampanj för att öka människors beredskap inför samhällskriser. Fokus ligger på vad vi själva kan göra och bidra med vid allvarliga samhällsstörningar, ytterst krig.

Inget eldningsförbud inför Valborg 2019-04-29

Länsstyrelsen har, i samråd med länets räddningschefer, bestämt att inte utfärda eldningsförbud inför Valborg. De uppmanar dock till fortsatt stor försiktighet. Engångsgrillar eller liknande bör undvikas. Det är fortfarande mycket torrt i skog och mark.

Tänk säkert, skydda din viktigaste information 2018-10-17

Tänk säkert är en kampanj för att förebygga bedrägerier och ID-kapningar och säkra din information. Den riktar sig både till allmänhet och företag och ger flera tips om vad du själv kan göra för att skydda dig mot brott och skydda din information.

Vägkorsning stängs av för hyvling och asfaltering 2018-09-17

NCC meddelar att imorgon tisdag, 18 september, stängs korsningen Magasinsgatan/Järnvägsgatan i Sunne tätort av. Vägbanan ska hyvlas. På torsdag 20 september stängs korsningen av för asfaltering.

Kontakt

Viktiga telefonnummer

Tänk på att alltid ringa 112 vid fara för liv, egendom och miljö.

  • 112 Nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö
  • 114 14 Polisens nummer vid icke-akuta händelser
  • 1177 Sjukvårdsrådgivning
  • 113 13 Informationsnummer vid olyckor och kriser 

Till larmlistan: sida med alla viktiga larmnummer

Akuta sociala ärenden och socialjour

Det kan till exempel handla om barn som far illa, våld i nära relation eller missbruk.

  • Ring 160 00 eller 162 60:
    vardagar fram till kl 17
  • Ring 112:
    vid akuta situationer, övriga tider eller efter kl 17