Vill du använda kommunal mark för något arrangemang kontakta Trafik och park. På sidan finns även en blankett för ansökan.

Du måste även ha tillstånd från polisen.

Kontakt

Anders Bergström
Enhetschef, trafik och park
E-post: anders.bergstrom@sunne.se
Tel: 0565-162 04
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Trafik och park, 686 80 Sunne