Vill du använda kommunal mark för något arrangemang kontakta Trafik och park. På sidan finns även en blankett för ansökan.

Du måste även ha tillstånd från polisen.

Kontakt

Elisabeth Andersson
Teknisk handläggare
E-post: elisabeth.andersson1@sunne.se
Tel: 0565-163 63
Besök: Boställsvägen 3
Adress: 45.Tekniska enheten, 686 80 Sunne