En trivsam miljö med färgglada planteringar

Under somrarna fylls Sunne med välkomponerade och färgrika planteringar, som ger en fin inramning till kommunens gator och torg. Vi är måna om våra planteringar och träd. De är en viktig del i vårt arbete för att skapa en trivsam miljö.

I mitten av maj börjar den praktiska förberedelsen för sommarens planteringar. Och i juni är Sunne prytt med vackra blommor för invånare och besökare att njuta av. I flera av våra planteringar och rabatter finns skyltar med växternas namn för den nyfikne.

Även träden skapar en trivsam miljö och är viktiga för både människor och djur. Vi är måna om våra träd och fäller träd endast om det måste. Är du orolig över att ett träd utgör risk för liv och egendom kan du kontakta Tekniska enheten. De utreder då om trädet bör fällas eller inte.

Träd på kommunens mark

Om du själv fäller ett träd eller röjer på kommunens mark, eller om du anlitar någon annat att göra det. Då räknas det som egenmäktigt förfarande och kan polisanmälas. Det är heller inte tillåtet att ta virke eller julgran från kommunens mark.

Kommunala träd

Träd är en viktig del i vår natur. Vi är måna om våra träd för att djurliv och Sunneborna ska kunna njuta av dem. Därför är vi också mycket restriktiva när det kommer till att ta bort träd. De gånger vi fäller träd handlar det oftast om att trädet är i dåligt skick och utgör en risk för liv och egendom.

Är du orolig för att ett träd kan komma att skada liv och egendom är du välkommen att kontakta oss. Skicka en e-post till tekniska@sunne.se och berätta:

  • Vad det är för sorts träd.
  • Vilket underlag trädet står på.
  • Om omgivningen eller trädet har förändrats senaste tiden.
  • Skicka gärna med en bild på trädet.

Vi gör därefter en bedömning om vilken åtgärd som bör tas. Kommunen fäller inte träd med anledningen att de skuggar en tomt, skymmer en utsikt eller sprider pollen.

Efter att vi röjt eller fällt träd säljer vi i viss mån vidare det virke och ris vi samlat in. I många fall lämnar vi kvar riset på grund av den biologiska nyttan riset ger när det bryts ned. Det är inte tillåtet för privatpersoner att ta ved eller virke från kommunens mark. Varken från träd vi fällt eller från träd som fallit själv.