Råd och riktlinjer vid förändringar av utemiljön, det offentliga rummet runt Storgatan och dess närmiljö. Med programmet som ram och en gemensam syn på Sunnes vackra miljöer är det lättare att bygga vidare för ett trevligt och attraktivt centrum.

Syftet med gestaltningsprogrammet är inte att detaljstyra utan att underlätta arbetet för en attraktivare tätort. Vi spenderar mycket tid i offentliga miljöer det är därför viktigt att vi mår bra där. Väldigt mycket spelar in och vi är alla olika med olika behov och smak.

Med en samordning av hur till exempel belysning, skyltar, allmänna platser, vägar och gångbanor bör utformas kan vi tillsammans göra utemiljön mer inbjudande och ge ett samlat intryck av Sunne centrum och vägen in och genom centrum.

Storgatan och dess närmiljö

Gestaltningsprogrammet behandlar Storgatan och dess närmiljö. Tillgängligt, informativt och attraktivt centrum är viktiga faktorer att bygga vidare på.

Invånare och besökare ska vilja vistas i centrum under årets alla årstider och kunna känna sig trygga. Storgatan och Sunnes centrum ska vara tydligt och ge en klar bild av vad Sunne är och har att erbjuda. Sunnes kultur och historia ska genomsyra gestaltningsvalen, samt att det ska finnas en tydlig känsla av att det är en tätort full av vackra miljöer som kan besökas.

Attraktivt besöksmål

Sunne är ett attraktivt besöksmål i Värmland med kultur som en stark dragningskraft. Under 2015 tog kommunen fram en handelsutredning, i denna framkom att någon slags gestaltning av entréerna och vägen in till Sunne centrum, Storgatan, bör upprättas.
I april 2016 fick miljö, plan och bygg i uppdrag att upprätta ett gestaltningsprogram för entréerna till Sunne samt Storgatan. Gestaltningsprogammet är antaget av kommunfullmäktige 2017-02-06

Kontakt

Mikael Persson
Samhällsplanerare
E-post: mikael.p.persson@sunne.se
Tel: 0565-161 93
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1.Tekniska enheten, 686 80 Sunne