Landsbygdsdrömmar – obebodda hus

Under 2022 pågick ett kommunalt projekt kallat Landsbygdsdrömmar – obebodda hus. Det är ett samarbete mellan kommunerna Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors som tillsammans inventerar obebodda hus och ödehus i hela vårt geografiska område.

Projektets syfte är att öka närhet till och dialogen med våra fastighetsägare som kan ge en möjlighet till positiv landsbygdsutveckling. För att få veta mer om husens historia, relationer till olika fastigheter och tankar kring framtiden.

Kostnaden för att genomföra projektet är totalt 1,4 miljoner kronor och det finansieras fullt ut av EU-pengar från Leader.

Mer om projektet

Du kan läsa mer om projektet Landsbygdsdrömmar – obebodda hus på Hagfors kommun.

Till Hagfors webbsida om projektet Landsbygdsdrömmar – obebodda hus.