Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

Alla Sveriges kommuner kan peka ut LIS-områden i sina översiktsplaner. Syftet är att stärka livskraften och utvecklingen av landsbygden, genom att underlätta för boende och näringsverksamhet i anslutning till vatten. På vår karta ser du Sunnes LIS-områden.

I vår webbkarta längre ned på den här sidan får du enkelt en överblick av LIS-områden i Sunne. För att se markeringen på kartan bockar du i önskad filtrering av LIS-områden, antingen för bostad eller näringsliv, som du hittar under Sunne växer.