Platsvarumärket Sunne|Värmland

Du som verkar inom Sunne kommuns geografiska område kan använda platsvarumärket Sunne|Värmland. Kommunen delar platsvarumärket med företag, föreningar och Sunnebor. Om du använder det tillsammans med er egen logotyp hjälps vi åt med att attrahera inflyttare, besökare, företag och investerare och ökar Sunnes synlighet.
Varumärkets värden

Skapandet och berättandet

ger sammanhang och välbefinnande. Ur Sunnes historia, rika kulturliv och i mötet med nya människor finner vi nya vägar.

Öppenheten

som finns mellan människor, för idéer och till beslutsfattare. I Sunne finns trygghet, närhet, tillgänglighet, samverkan och ett välkomnande av olikheter.

Det äkta

och naturliga. Uppriktigt, omtänksamt, ett varmt värdskap.

Vision och mål

Vision

Allt är möjligt!

Sunne är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt.

Mål

Målet för Sunnes varumärkesarbete är att möta människors drömmar om ett gott liv.

Vi vill förmedla att i Sunne finns

  • en skön ”semesterkänsla” året runt – både för boende och besökare
  • en attraktiv kombination av lugnt lantliv och aktivt stadsliv
  • fina livsmiljöer som ger förutsättningar för ett gott liv.
Checklista i ditt varumärkesarbete
  • Kom du ihåg att sätta hashtagen Sunne på ditt projekt eller inlägg i sociala medier?
  • Passade du på att nämna någon av alla de aktiviteter som pågår i Sunne?
  • Kom du ihåg att på något kreativt sätt visa att allt är möjligt i Sunne?
  • Kommunicerade du utifrån Sunnes värden och utifrån vilka ni som företag/förening är med koppling till platsen?
  • Kom du ihåg din målgrupp – vad är viktigt för dem? Berätta något som väcker deras intresse och som kan fånga intresset för er och platsen Sunne

Prickar du in punkterna på checklistan är ditt företag/din förening "on brand" för Sunne, det vill säga är med och bygger varumärket Sunne så att fler hör talas om vår plats. 

Lämna digitala fotspår

Har du något du vill visa som ett bra exempel på hur du/ni marknadsför platsen Sunne samtidigt som du/ni marknadsför ditt företag eller ditt event? Ett exempel skulle kunna vara att ni alltid nämner Sunne i en hashtag när ni gör inlägg i sociala medier. På så vis lämnar ni digitala fotspår som leder till Sunne.

Hör av dig till oss på Sunne kommuns kommunikationsstab så berättar vi för andra i Sunne om det ni gör så kan vi inspirera varandra!

 

 

Den här delen av varumärkesplattformen handlar om allt det som finns att uppleva inom Sunne kommuns gränser.

Använd platsvarumärket Sunne|Värmland när du ta vill ta tillvara Sunnes unika värden i utvecklingsprojekt eller marknadsföring där du vill kommunicera platsen.

Vi använder gärna uttrycket sagolika Sunne när vi beskriver platsen i ord. 

Sagolika Sunne

Sagolika Sunne är ett kompletterande varumärke som förstärks med en kulturbärande symbol för Sunne. Logotypen Sagolika Sunne används av turist- och besöksverksamheten.

Läs mer om Sagolika Sunnes logotyp