Grafisk profil

Den grafiska profilen skapar enhetlighet och bidrar till att stärka Sunne som plats och organisation. Här hittar du Sunne kommuns logotyper och typsnitt. Du kan också läsa mer om platsvarumärket Sunne|Värmland som alla med verksamhet i Sunne kan använda för att marknadsföra vår vackra plats i världen.

Logotyper, färger och typsnitt

Sunne kommuns typsnitt, logotyper, färger kan du se och hämta på våra sidor i vänstermarginalen och läsa mer om i den grafiska profilen.

Logotyperna får inte användas i sammanhang som kan anses kränkande, störande eller stötande. Vill du använda logotypen i kommersiellt syfte ska du kontakta Sunne kommuns kommunikationsstab för godkännande.

Har du frågor om Sunne kommuns grafiska profil så är du välkommen att ta kontakt med kommunikationstaben.