Allt handlar om det vi gör och kommunicerar. Se till att dina budskap har stöd i varumärket när du planerar events, när du ska rekrytera, när du gör Facebookinlägg, ja i alla lägen när du kommunicerar Sunne. Då bygger vi varumärke tillsammans.
Organisationens varumärke
Varumärket för organisationen Sunne kommun ska ge en tydlig bild av kommunens verksamheter och allt vi gör för att uppnå visionen.
Arbetsgivarvarumärket
Sunne kommun behöver många nya medarbetare. Därför är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare med tydliga värderingar som erbjuder personlig utveckling och arbetsglädje i en trygg miljö.
Platsvarumärket
Platsvarumärket Sunne|Värmland kan användas av alla som verkar inom kommunens geografiska område.
Sagolika Sunne
Sagolika Sunne är ett kompletterande varumärke som används inom turism och besöksnäring.