Sagolika Sunne

Sagolika Sunne är ett kompletterande varumärke som används inom turism och besöksnäring. Vi använder också uttrycket för att beskriva platsen i ord. Vi förstärker uttrycket med en logotyp och låter det bli en kulturbärande symbol för Sunne.

Logotypens typsnitt påminner om texten från en skrivmaskin vilket stärker berättar- och författartraditionen ytterligare.

Logotypen Sagolika Sunne finns i svart och vitt och används mot en färgad bakgrund med eller utan mönsterplatta.

Sunne kommuns profilfärger används som bakgrundsfärg.