Organisationens varumärke

Varumärket för organisationen Sunne kommun ska ge en tydlig bild av kommunens verksamheter och det vi gör för att sträva mot visionen och nå målen.

Värdegrund

  • respekt
  • utveckling
  • professionalism

Värdegrunden beskriver Sunne kommuns organisationskultur när den fungerar som vi vill. Den visar tydligt vad vi tillsammans står för och vilket klimat vi vill ha i våra relationer både internt och externt.

Vision

Sunne är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt.

Övergripande mål

  • Livskvalitet
  • Hållbar kommun
  • Livslångt lärande
  • Näringsliv och arbete

Sunne kommun har övergripande långsiktiga styrdokument för hållbar utveckling: den fördjupade översiktsplanen, kommunstrategin samt miljöstrategin.