Arbetsgivarvarumärket

Sunne kommun behöver många nya medarbetare. Därför är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare med tydliga värderingar som erbjuder personlig utveckling och arbetsglädje i en trygg miljö.

Arbetsgivarvarumärket är summan av organisationens varumärke och platsens varumärke.

Vi vill attrahera, rekrytera och behålla rätt medarbetare, samt vårda relationerna med tidigare medarbetare.

Viljan att söka jobb hos oss i kommunen påverkas också av vad platsen Sunne erbjuder.