Olyckor och kriser

Olyckor och tillbud som sker i kommunens skolor, fritidshem samt förskoleverksamhet dokumenteras och rapporteras.

Om en olycka eller en kris inträffar som du tror har inverkan på ditt och andra barns välmående är det viktigt att du informerar personal i förskolan eller i skolan. Med utgångspunkt i informationen och i samråd med dig kommer verksamheten att genomföra insatser för att ditt barn ska må så bra som möjligt.

Varje förskola eller skola har en handlingsplan med rutiner för att kunna hantera sådana kriser som kan uppstå.

Exempel på en akut och allvarlig kris kan vara

  • när ett barn skadas svårt eller avlider
  • att ett barns föräldrar eller syskon skadas svårt eller avlider
  • när personal skadas svårt eller avlider
  • en allvarlig sjukdom hos ett barn
  • en allvarlig sjukdom hos barns föräldrar eller syskon
  • större katastrof, olycka och så vidare.

Om en stor olycka eller en annan kris uppstår som innebär att många människor behöver hjälp och stöd, aktiveras kommunens krisledningsgrupp. Den kallas för POSOM och det är en förkortning som betyder psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer.

Olyckor, skador och tillbud dokumenteras och rapporteras

Varje olycka, skada och tillbud som uppstår i förskolan och skolan ska dokumenteras och rapporteras.

Försäkring

Sunne kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring. Den gäller dygnet runt för barn, elever och ungdomar i kommunen. 

Läs mer om hur olycksfallsförsäkringen fungerar.