Mobbning

Alla våra skolor arbetar aktivt med att motverka mobbning och kränkande behandling.

Om man känner sig utsatt för mobbning eller kränkande behandling i skolan ska man i första hand vända sig till sin lärare/mentor eller i andra hand till skolans rektor. 

På gymnasieskolorna kan du vända dig till Elevhälsan om du har frågor som gäller kränkande behandling.

Varje skola har också en plan mot diskriminering och kränkande behandling, som tagits fram tillsammans med eleverna. Här kan du läsa mer om planerna mot diskriminering och kränkande behandling.