Olycksfallsförsäkring

Du som är elev, barn eller deltagare i andra grupper inom kommunens verksamhetsområde har en olycksfallsförsäkring genom Svedea. Försäkringen gäller för skada orsakad av olycksfall. Tänk på att försäkringen gäller heltid för skolelever och barn i förskoleverksamhet. Det inkluderar även resan till och från skolan.