Luft och ventilation

Alla förskolor och skolor ska ha bra luft inomhus. Både ventilation och städning är viktigt för luftkvaliteten.

Ventilationssystemet ska föra in tillräcklig mängd frisk uteluft och föra bort föroreningar och hälsofarliga ämnen.

Vi utför kontinuerligt kontroller av inomhusluften och protokoll på detta finns upprättade i samtliga lokaler. Ventilationskontrollerna säkerställer att mängden luft och antal personer som vistas i lokalerna överensstämmer.