Miljö i skolan

Förskolan och skolan är barnens och elevernas arbetsmiljö. En god miljö skapar förutsättningar för att barnen och eleverna ska kunna utvecklas och lära sig. Självklart är det viktigt att både elever, pedagoger och lärare har en bra arbetsmiljö.