Buller i skolmiljö

Buller uppfattas olika av olika barn och elever. Alltför höga ljudnivåer kan skada deras hörsel men även skapa stress samt sömn- och koncentrationssvårigheter.

Vi arbetar kontinuerligt med att få ned ljudnivåerna i våra lokaler, bland annat med ett flertal bullerdämpande åtgärder. Detta för att skapa bra miljöer med en god akustik. Upplever du som vårdnadshavare att ditt barn störs av buller i skolan kan du kontakta personalen.