Att välja gymnasieutbildning

När du har avslutat grundskolan kan du välja att fortsätta studera i gymnasieskolan. Gymnasieskolan kan förbereda dig för att börja jobba direkt efteråt eller för att fortsätta studera. Men hur ska man kunna veta redan nu vad man vill jobba med i framtiden?

Ibland är det svårt att veta vad man ska välja. Och det är inte heller helt enkelt att veta hur man går tillväga, om mina poäng räcker eller i vilken ordning jag ska lägga utbildningarna? Därför finns din studie- yrkesvägledare här för dig.

Här kommer några tips inför ditt val:

Se till att du har:

  • Kunskap om dig själv. Ställ frågan vem är jag? vad vill jag?
  • Kunskap om alternativen. Vad finns det att välja på?
  • Kunskap om hur du väljer. Hur bestämmer jag vilket alternativ som är bäst för mig?

Du kan ställa frågor till dig själv för att bli klar över hur du väljer bäst. Till exempel:

  • Vem är du?
  • Vad är du duktig på?
  • Vad vill du lära dig?
  • Vad är lätt eller svårt för dig?
  • Vad vill du jobba med så småningom?

För att ditt val ska bli så genomtänkt som möjligt, är det bra om du vet mycket om dig själv. Så ta dig tid och fundera!

Har du frågor och funderingar kring utbildningar, yrken eller dina val är du välkommen att kontakta din studie- och yrkesvägledare.