Elevpraktik, PRAO

Som gymnasieelev erbjuds du möjligheten till en praktikperiod, för mer information kontakta respektive gymnasieskola. Du som går ett yrkesprogram har arbetsplatsförlagt lärande (APL) som en del av din utbildning.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

APL finns på samtliga av kommunens yrkesprogram med minst 15 veckor. Varje yrkesprogram har ett programråd där näringslivet finns representerat.

Eleven har en handledare på sin praktikplats som är lämplig för uppdraget och har nödvändiga kunskaper och erfarenheter.