Byta skola eller program

Det finns olika möjligheter för dig som vill byta skola eller program. För att just du ska få rätt information är det viktigt att du vänder dig till din studie- och yrkesvägledare för hjälp.

Ju tidigare du kommer på att du vill byta gymnasium, desto enklare brukar det vara att byta. Om du byter tidigt missar du inte så mycket undervisning och det är lättare är att komma in i den nya klassen.

För att kunna byta måste det finnas platser kvar på programmet och skolan du vill gå på. Efter antagningsperiodens slut i årskurs ett tar skolorna över kölistor från antagningskansliet. Då är det rektor på skolan som avgör om de tar in fler elever vid eventuella avhopp. Att byta program eller skola är inte en rättighet.